Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

malewka22
21:29
Reposted frombiru biru viavstane vstane

July 09 2015

malewka22
20:32
3718 d0be 390
Reposted from1923 1923 viaayati ayati
malewka22
20:31
Kiedy kobieta z plemienia Ubuntu dowiaduje się, że jest w ciąży, idzie do lasu wraz z innymi kobietami, aby tam wspólnie modlić się i medytować do czasu, aż odkryją "Pieśń Dziecka". Wiedzą, że każda dusza ma swoją własną wibrację, która wyraża swoją wyjątkowość i cel. Kobiety odnajdują tę pieśń i śpiewają ją.
Potem wracają do swego plemienia i uczą ją innych.

Kiedy rodzi się dziecko, cała społeczność znów zbiera się razem i śpiewa ową pieśń. Kiedy dziecko rozpoczyna naukę, wioska znów się jednoczy i śpiewa jego pieśń. Gdy dziecko staje się dorosłym, wszyscy znów wspólnie się spotykają i ją śpiewają. W dniu zawarcia małżeństwa, młody człowiek ponownie słyszy swoją pieśń. A gdy nadchodzi dzień jego odejścia z tego świata, rodzina i przyjaciele zbierają się przy nim - jak w dniu jego urodzin - i śpiewają jego pieśń, towarzysząc mu w ostatniej podróży.

W tym afrykańskim plemieniu jest jeszcze inna okazja, kiedy śpiewa się ową pieśń: jeśli jakaś osoba popełniła przestępstwo lub naruszyła społeczną normę, zabierana jest na środek wioski, a cała wioska tworzy wokół niej okrąg i... śpiewa jej pieśń. Plemię wie, że korygując czyjeś antyspołeczne zachowanie nie powinno się karać, lecz okazać miłość i przypomnieć o prawdziwej tożsamości tej osoby.

Kiedy odkryjesz swoją własną pieśń, ustanie w Tobie chęć krzywdzenia kogokolwiek. Twoi przyjaciele znają "Twoją Pieśń" i śpiewają Ci ją, kiedy Ty o niej zapominasz. Ci, którzy Cię kochają, nie dadzą się zwieść ani błędom, które popełniłeś, ani ciemną stroną swojego ja, którą pokazujesz innym. Pamiętają o Twoim pięknie, kiedy Ty czujesz się brzydkim, o tym, że tworzysz całość, kiedy jesteś w rozsypce, o Twojej niewinności, kiedy czujesz się winnym, oraz o celu Twojego życia, gdy czujesz się zagubionym.
— Tolba Phanem, afrykański poeta
Reposted fromeldrianne eldrianne viakamykowata kamykowata
malewka22
20:31
9204 9861 390
Reposted fromrol rol
malewka22
20:30

"Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie."

— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

July 08 2015

malewka22
21:03

Do sukcesu prowadzi pozornie prosta droga. Składa się z pięciu elementów, stojących razem niczym orkiestra na wiejskim weselu pełnym kiczu, tipsów, wódki, niewygodnych butów (a na koniec ktoś kogoś i tak bzyknie gdzieś na zapleczu).

pasja – jeśli robisz coś z miłości pieniądze i tak przyjdą.

praca – zapierdalasz i się przy tym dobrze bawisz.

świadomość uciekającego czasu. Kiedy ludzie naprawdę zaczynają żyć? Kiedy mierzą się ze śmiercią.

Potrzebny jest też kop w dupę we właściwym momencie – matka, przyjaciele, nieznajomi, ludzie, którzy są w stanie cię zainspirować. Bo w pewnym momencie każdy ma wątpliwości. I wtedy potrzebna jest osoba, która lśniącym czubkiem buta strzeli cię prosto w rów.

Tak, tak zgubiłem piąty element. Ten piąty to: chęć nieustannego rozwoju. Nasze życie ma to do siebie, ze w pewnym momencie się zatrzymuje. Brakuje nam celu. Jest kobieta albo mężczyzna u boku, jest mieszkanie albo dom, jest dużo chińskich elektronicznych zabawek, jest dziecko albo dzieci i co dalej?

A chodzi o to aby cały czas szukać. Nowych doznań, nowej wiedzy, nowych przyjemności. Z dziecięcą ciekawością świata.

Masz 40 lat i całe życie chciałaś się uczyć hiszpańskiego? Zrób to.

Chcesz skończysz szkołę? Do dzieła.

Chcesz przejechać Stany w kabriolecie ze Wschodu na Zachód? Zbieraj kasę.

I ta druga osoba, która z nami jest musi nas do tego zachęcać. Musi nas napędzać abyśmy byli lepszymi ludźmi. Abyśmy starali się bardziej. Inaczej sens naszego istnienia sprowadza się do podbijania magnetycznej karty przy wejściu do biurowca, zwanego Mordorem.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vianadzienie nadzienie
malewka22
19:34
5879 5cf4 390
malewka22
12:27
11:14
9914 4135 390
Reposted fromgoetze goetze viaarrependimento arrependimento
malewka22
11:13
6632 5a2a 390
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaMamba Mamba
malewka22
11:12
6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman viaMigotliwa Migotliwa
malewka22
05:11
05:10
7839 48f3 390
Reposted fromapkinesis apkinesis viaMigotliwa Migotliwa
malewka22
05:10
7823 8e5c 390
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viaMigotliwa Migotliwa
malewka22
05:10
0720 c196 390
Trzeba mieć zasady.

July 07 2015

malewka22
20:58
3933 4d59 390
Reposted frominspire inspire viairmelin irmelin
malewka22
20:57
malewka22
20:57
8233 cc2f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
malewka22
20:56
Reposted fromgranini granini viairmelin irmelin
malewka22
20:56
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl